Puhelin

0405276772

Sähköposti

anu@hierojaheikkinen.com

Avoinna arkisin sekä viikonloppuisin.

Rekisterinpitäjä

Anu Heikkinen
Horsmakuja 8
01300 Vantaa

Y-tunnus 2962259-1

Rekisteriä koskevat kysymykset, poistot tai muutospyynnöt tulee lähettää osoitteeseen anu@hierojaheikkinen.com.

Rekisterin ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattilainen, jonka tulee lain mukaisesti kerätä asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Rekisterinpitäjä on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Kerättäviä tietoja käytetään potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämiseen, kehittämiseen ja tilastointiin. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä. 

Rekisterin tietosisältö

Hieroja Heikkinen asiakasrekisteri:

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käytetty lääkitys, aikaisemmat hoidot.

Hoitotapahtuman tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset.

Muut asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, ergonomiaan liittyvät asiat, sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään ajanvarauksen, käynnin, asiakaskyselyjen ja yhteydenottojen perusteella. 

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän ja internetissä ostettujen lahjakorttien järjestelmänä on Timma, jonka tietojasuojaseloste on nähtävillä osoitteessa https://timma.fi/privacy

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella.

Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos asiakas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja sen lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Asiakastiedot säilytetään lain edellyttämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä rekisteröidyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeudella tarkoitetaan henkilökohtaista asiakirjatietojen oikeellisuuden tarkastamista, ja sen voi suorittaa vain asiakas itse. 

Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa. Jos alaikäistä on päädytty hoitamaan potilaslain 7 §:n mukaisesti yhteisymmärryksessä hänen itsensä (ei huoltajien) kanssa, ja hän kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei heillä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus tehdä valitus havaitsemistaan epäkohdista valvontaviranomaiselle.

Suoramarkkinointilupa

Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja markkinointiin. Lupaa pyydetään pääasiassa asiakastietolomakkeessa. Asiakas voi antaa markkinointiluvan myös puhelimitse tai sähköpostitse, käynnin yhteydessä, liittymällä omatoimisesti sähköpostilistalle tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen. 

Evästekäytännöt ja analytiikka

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme evästeitä (cookies) ja analytiikkaa sivustomme kävijäseurantaan ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen. Voit tehdä milloin vain muutoksia omiin evästeasetuksiisi sivustolla näkyvästä Evästeasetukset-ilmoituksesta.

Google Analytics

Hyödynnämme Google Analyticsia tietojen analysointiin verkkosivujemme käytöstä. Sitä hyödynnetään myös uudelleenmarkkinointiin ja kohderyhmätietojen sekä kiinnostusten raportointiin. Voit lukea lisätietoja evästeistä ja käytännöistä tiedon suojaamiseen Googlen sivustolta.

Jos haluat estää Google Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Analytics -selainlaajennuksen.

Muut tekniikat

Sivustolla voi olla myös kolmannen osapuolen tekniikoita ns. yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin, Pinterestin Tykkää ja/tai Jaa -toimintojen toteutukseen. Nämä yhteisöliitännäiset toimivat osana sivustoamme, mutta niiden toiminnallisuus on kunkin kolmannen osapuolen tekemä. Yhteisöliitännäiset voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. 

Lisäksi voimme käyttää Facebook-verkoston konversio-, analytiikka- ja yleisökohdennuksia. 

Tarkempia tietoja yhteisöliitännäisistä, tilastoinnista sekä asetusten muokkaaamisesta löydät kunkin kolmannen osapuolen verkkopalveluista. 

Selainkäyttöön perustuvan mainonnan tietojen keräämisestä saat lisätietoja ja voit tehdä muutoksia mainosten kohdentamiseen osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/fi/